Nyhed nu! Wood-Mizer online shop for Danmark

Udskriv denne side Sammenlign

En 20' tørreovn kan tørre ca. 7,5 m3 savet tømmer.

TØRREKAMMER-MODUL

Out of stock

En 20' tørreovn kan tørre ca. 7,5 m3 savet tømmer.

Øget værdi for træet gennem en tørreovn
Beskrivelse TØRREKAMMER-MODUL

Tørring af tømmeret i et tørrekammer er en af de hurtigste og nemmeste måder at tilføre værdi til dit tømmer. En særlig billig måde at komme i besiddelse af sit eget tværstrøm-tørrekammer på er at købe et modul fra Wood-Mizer, der indeholder alt, hvad du behøver. Herefter har du kun brug for et egnet rum. Hertil kan man enten bruge en isoleret container på 20 eller 40 fod (6 eller 12 m) eller et rum af lignende størrelse. En sådan container er ideel, da den er godt isoleret, indefra er den beklædt med rustfrit stål og den har tætsluttende døre. Principielt er disse moduler beregnet til kamre til tørring af skåret tømmer. Tørretiden, der beregnes på basis af træsorten, træets tykkelse og træets fugtighed, er vigtig for at kunne tørre værdifuldt træ, palletræ eller byggetræ. For at bevare træets høje kvalitet er det nødvendigt, at tørringen gennemføres meget langsomt og skånende, da tømmeret ellers kan revne eller fordreje sig. Nyfældet løvtræ skal f.eks. blive i kammeret i flere uger, til det er tørret ned til 8-10%, hvorefter det kan bearbejdes på snedkerier. Da hver træsort tørrer forskelligt, råder styreenheden over en temperatur- og fugtighedsmåling; afgangsluften indstilles så efter letforståelige tørrekurver. Det hele varer kun fem minutter af din daglige arbejdstid. Disse tørreanlæg egner sig dog også – ikke mindst på grund af prisen - fremragende til at tørre brændetræ. Brændetræ har ikke brug for nogen skånende tørring, her drejer det sig mere om, hvor hurtigt brændestykkerne kan tørres ned til 20%.

Tørring med strøm - Principielt opvarmes tørrekamrene fra Wood-Mizer med elektrisk energi. Kammeret er meget nemt og billigt at installere og kan forbindes med enhver 32 A sikring. Til skånende tørring af værdifuldt træ er der ikke brug for særlig meget varmeenergi, og nettoudbyttet er meget stort. Tørring af brændetræ med strøm er sikkert kun en god ide i undtagelsestilfælde, hvis fortørret brændetræ, f.eks. til en hasteordre, kun mangler at blive stillet ind i kammeret en dag. Skal brændetræ kun tørres med strøm, skal der mindst kalkuleres med 8,- € pr. m3 styrtgods.

Tørring med varmt vand - Af den grund anbefales det især at bruge kammeret til at tørre brændetræ vha. en varmtvandsopvarmning, hvis der opvarmes med træ, eller hvis anden form for varmeenergi er billigere (biogasanlæg er ofte interesseret i at afgive deres restvarme billigere eller endda gratis). Her er det vigtigt, at fremløbstemperaturen er så høj som mulig, og at varmeanlægget ikke befinder sig alt for langt væk fra tørrekammeret. Varmevekslerne til en varmtvandsdrift hører ikke til modulet, men er nemme at indbygge. Tilledningen inddeles i flere strenge, der så trækkes under varme- og ventilationsmodulerne. Tørringstiderne ved elektrisk opvarmning og varmtvandsopvarmning er principielt de samme, såfremt mindst 30 kW varmekapacitet med høj fremløbstemperatur står til rådighed. Ventilations- og afgangsluftventilatorerne forbruger sammen kun 1,2 kW/h elektrisk energi.

Read More
Udstyr TØRREKAMMER-MODUL
Bestil katalog TØRREKAMMER-MODUL