Nyhed nu! Wood-Mizer online shop for Danmark

Generelle forretnings- og brugsbetingelser

WOOD-MIZER® SÄGEWERKE VERTRIEBS GMBH, repræsenteret af Klaus Longmuss, Dorfstraße 5, D-29485 Schletau, Amtsgericht 21335 Lüneburg, HRB 120123, VAT ID: DE 811 899 140 (i det følgende benævnt "Wood-Mizer").

gyldig fra 01.06.2021

Generel information

Wood-Mizer sælger maskiner til træforarbejdning og videreforarbejdning. Maskinerne produceres på moderfabrikken i Kolo, Polen. Wood-Mizer driver også en slibeservice og et svejseværksted samt en reservedelsservice. Følgende lande betjenes: Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Danmark, Norge og dele af Belgien og Luxembourg.

Ordrer modtages via følgende medier: Telefon, fax, e-mail, online shop eller direkte på stedet.

Brug af Wood-Mizers online shop kræver registrering. Registrering er kun tilladt for juridiske personer og fysiske personer med fuld retsevne. Registreringen af en juridisk person må kun foretages af en autoriseret fysisk person, som skal navngives.

Det er ikke tilladt at oprette flere brugerkonti for den samme fysiske eller juridiske person.

Anvendelsesområde og udbyder

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle ordrer, som du (i det følgende: "Køber" eller "Kunde") afgiver i webshoppen hos
  Wood-Mizer GmbH
  Dorfstraße 5
  29485 Schletau, Tyskland
  Telefonnummer: +49(0)5883-9880 10
  Faxnummer: +49(0)5883-9880 20
  E-mail-adresse: info@woodmizer.de
  Administrerende direktør: Klaus Longmuss
  at gøre forretninger.
 2. De varer, der tilbydes i vores online shop, henvender sig udelukkende til slutkunder.
 3. Vores leverancer, tjenester og tilbud sker udelukkende på grundlag af disse generelle vilkår og betingelser. De generelle vilkår og betingelser gælder derfor også for alle fremtidige forretningsforbindelser med virksomheder, selv om de ikke udtrykkeligt er aftalt igen. Inddragelse af generelle vilkår og betingelser fra en kunde, der er i modstrid med vores generelle vilkår og betingelser, afvises hermed.
 4. Kontraktsproget er udelukkende tysk.
 5. Disse generelle vilkår og betingelser kan tilgås og udskrives på hjemmesiden woodmizer.de/agb.

Indgåelse af kontrakt

 

 1. Præsentationen af varer i onlinebutikken udgør ikke en bindende ansøgning om indgåelse af en købskontrakt med os. Det er snarere en ikke-bindende invitation til at bestille varer fra os i onlinebutikken.
 2. Ved at klikke på knappen "Bestil med betalingsforpligtelse" afgiver køberen et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.
 3. Når vi har modtaget ordren, modtager køberen en automatisk genereret e-mail, der bekræfter, at vi har modtaget hans ordre (bekræftelse af modtagelse). Denne modtagelsesbekræftelse udgør ikke en accept af købstilbuddet. En kontrakt er endnu ikke indgået ved bekræftelsen af modtagelsen.
 4. En købsaftale om varerne er først indgået, når vi udtrykkeligt erklærer accept, f.eks. via en ordrebekræftelse, eller når vi sender varerne til køberen inden for fem arbejdsdage - uden forudgående udtrykkelig erklæring om accept. 

Registrering som kunde

 1. For at afgive ordrer kan købere gratis registrere sig som kunder i vores online shop. Registreringen opretter en permanent kundekonto. Fremtidige ordrer kan afgives via denne kundekonto, uden at køberen skal angive personlige oplysninger hver gang. Registrering er en forudsætning for at kunne afgive en ordre.
 2. For at registrere sig som kunde og oprette en kundekonto skal køberen ud over titel, fornavn, efternavn, adresse og telefonnummer angive en aktuelt gyldig e-mailadresse og en adgangskode. E-mailadressen fungerer som brugernavn og sammen med adgangskoden som login-data. E-mailadressen bruges også til kommunikation med køberen.
 3. Køberen garanterer, at de oplysninger, der gives under registreringen, er nøjagtige og fuldstændige. Brug af pseudonymer er ikke tilladt. Køber kan ikke registrere sig mere end én gang.
 4. Køberen er forpligtet til at håndtere registreringsdataene med omhu. Uden undtagelse er det forbudt for køberen at videregive login-dataene til tredjeparter og/eller give tredjeparter adgang til kundekontoen ved at omgå login-dataene. Hvis køberen får indikationer på misbrug af sin kundekonto af tredjeparter, skal han straks informere os.
 5. Hvis købers personlige oplysninger ændres, er køber ansvarlig for at opdatere dem. Køber kan foretage ændringer online efter at have logget ind på sin kundekonto.
 6. Køber kan til enhver tid få sin registrering annulleret ved at give os besked herom. Ved annullering slettes kundekontoen og alle tilknyttede personlige oplysninger om køberen uigenkaldeligt. Dette gælder i det omfang, der ikke er nogen lovbestemte opbevaringsforpligtelser, eller oplysningerne stadig er nødvendige for at behandle ordrer.
 7. Vi er til enhver tid berettiget til at indstille tilbuddet om registrering og en kundekonto via vores online shop. I dette tilfælde vil køberen straks blive informeret om den planlagte annullering, og hans kundekonto og alle data vil blive uigenkaldeligt slettet.

Betalingsbetingelser, misligholdelse

 1. Betaling af købsprisen kan ske enten ved
  1. forudbetaling
  2. faktura
  3. direkte debitering
 2. Hvis der vælges forudbetaling, giver vi køberen vores bankoplysninger i ordrebekræftelsen. Fakturabeløbet skal overføres til vores konto inden for 5 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.
 3. Ved køb på konto skal fakturabeløbet betales inden for 10 dage til den konto, der er angivet på fakturaen med kunde- og fakturanummer. Vi forbeholder os ret til at kontrollere købers kreditværdighed. Hvis et køb på konto ikke er muligt på grund af utilstrækkelig kreditværdighed, forbeholder vi os ret til at tilbyde en alternativ faktureringsmulighed.
 4. I tilfælde af betaling via direkte overførsel / direkte debitering debiteres købers konto, når varerne har forladt vores lager.
 5. Køber er forpligtet til at holde de betalingsoplysninger, der er gemt på hans kundekonto, opdaterede.
 6. Der opkræves et rykkergebyr på mindst EUR 5,00 for hvert rykkerbrev, der sendes til køberen, efter at der er sket misligholdelse, medmindre køberen kan bevise, at skaden er mindre.

Priser og forsendelsesomkostninger

 1. De priser, der er angivet i onlinebutikken, vises både med og uden moms samt andre priskomponenter og er eksklusive de respektive forsendelsesomkostninger. De aktuelle forsendelsesomkostninger, tillæg for ekspresleverancer og forsendelse til andre lande kan ses på https://woodmizer.dk/online-shop#Forsendelsesomkostninger.
 2. Hvis et produkt på grund af en fejl utilsigtet er opført til en forkert pris, forbeholder Wood-Mizer sig ret til at afvise ordren på det forkert mærkede produkt eller til at annullere allerede afgivne ordrer.

Leveringsbetingelser, ekspreslevering

 1. Medmindre andet er aftalt, leveres varerne fra vores lager til den adresse, der er angivet af køberen. Levering af speditionsvarer sker frit til kantsten, medmindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde.
 2. Medmindre andet er aftalt, skal levering ske inden for fem arbejdsdage efter ordrebekræftelse. Vi vil angive eventuelle kortere eller andre leveringstider på den respektive produktside eller under bestillingsprocessen.
 3. Hvis ikke alle bestilte produkter er på lager, har vi ret til at foretage delleverancer, forudsat at dette er rimeligt for køberen. Eventuelle frister begynder først at løbe ved modtagelse af den sidste delleverance.
 4. Levering af bestilte varer er betinget af, at varerne er tilgængelige. Hvis varerne ikke er tilgængelige på bestillingstidspunktet, vil køberen blive underrettet, og ordren vil blive reserveret af os. Så snart varerne er på lager, vil de blive sendt til køberen uden yderligere varsel. I tilfælde af manglende tilgængelighed, især fordi et begrænset lager af varer, der er mærket som sådan, er opbrugt, vil køberen blive informeret af os. Allerede foretagne betalinger vil i så fald blive refunderet med det samme.

Politik for afbestilling

I tilfælde af at du er forbruger i henhold til § 13 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), dvs. at du foretager købet til formål, der overvejende ligger uden for din handel, forretning eller profession, har du ret til at annullere i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

 1. I tilfælde af levering til og annullering fra Tyskland har du følgende fortrydelsesret:

  Fortrydelsesret
  Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om følgende
  Wood-Mizer GmbH
  Dorfstraße 5
  29485 Schletau
  info@woodmizer.de

  ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt.

  For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  Konsekvenser af annullering 
  Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have sendt varerne retur, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Vi afholder omkostningerne ved returnering af varerne. Du skal kun betale for en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.
 2. I tilfælde af levering uden for Tyskland og annullering uden for Tyskland har du følgende annulleringsret:

  Fortrydelsesret
  Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har udpeget, og som ikke er transportøren, tog de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os om følgende
  Wood-Mizer GmbH
  Dorfstraße 5
  29485 Schletau
  info@woodmizer.de

  ved hjælp af en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt.

  For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

  Konsekvenser af annullering
  Hvis du fortryder denne aftale, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (med undtagelse af ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end standardlevering), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt dokumentation for at have sendt varerne retur, alt efter hvilket tidspunkt der er tidligst. Du skal returnere eller overdrage varerne til os straks og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage. Du skal bære de direkte omkostninger ved at returnere varerne. Du skal kun betale for en eventuel værdiforringelse af varerne, hvis denne værdiforringelse skyldes håndtering af varerne, som ikke er nødvendig for at kontrollere deres tilstand, egenskaber og funktionalitet.

Fortrydelsesretten gælder ikke for levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og for hvis fremstilling et individuelt valg eller bestemmelse af forbrugeren er afgørende, eller for levering af forseglede varer, der ikke er egnede til returnering af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, hvis deres forsegling er blevet fjernet efter levering, f.eks. i tilfælde af lyd- og videooptagelser eller computersoftware.

Undgå venligst beskadigelse og forurening. Hvis det er muligt, bedes du returnere varerne til os i deres originale emballage med alt tilbehør og emballagekomponenter. Brug om nødvendigt beskyttende yderemballage. Hvis du ikke længere har den originale emballage, bedes du bruge en passende emballage for at sikre tilstrækkelig beskyttelse mod transportskader for at undgå erstatningskrav på grund af skader forårsaget af defekt emballage.

Ring venligst til os på +49 (0) 5883 9880 250, før du returnerer varerne, for at give os besked om returneringen. Dette vil gøre det muligt for os at tildele produkterne så hurtigt som muligt.

Bemærk venligst, at de forhold, der er nævnt i ovenstående afsnit 2 og 3, ikke er en forudsætning for effektiv udøvelse af fortrydelsesretten.

Transportskader

 1. Hvis varer leveres med åbenlyse transportskader, skal køberen straks klage over sådanne mangler til leverandøren og kontakte os så hurtigt som muligt.
 2. Manglende reklamation eller kontakt med os har ingen konsekvenser for købers lovbestemte garantirettigheder. Køber hjælper os dog med at gøre vores egne krav gældende over for transportøren eller transportforsikringsselskabet. 

Forbehold for ejendomsret

Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

Garanti

 1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, er købers garantikrav underlagt de lovbestemte bestemmelser i købeloven (§§ 433 ff. BGB).
 2. Af hygiejniske årsager kan vi kun acceptere og behandle varer, der sendes ind til reklamation, især tøj, hvis de er i en ren og inspicerbar tilstand. Vores regler for returnering og ombytning skal overholdes. Vi hjælper gerne køberen med eventuelle spørgsmål vedrørende returnering.

Ansvar

 1. Ubegrænset ansvar: Vi hæfter ubegrænset for forsæt og grov uagtsomhed samt i henhold til produktansvarsloven. Vi er ansvarlige for let uagtsomhed i tilfælde af skade på personers liv, lemmer og helbred.
 2. Ellers gælder følgende ansvarsbegrænsning: I tilfælde af let uagtsomhed er vi kun ansvarlige i tilfælde af overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, hvis opfyldelse er afgørende for den korrekte opfyldelse af kontrakten, og som du regelmæssigt kan stole på (kardinal forpligtelse). Ansvaret for let uagtsomhed er begrænset til det skadesbeløb, der var forudsigeligt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, og hvis indtræden typisk må forventes. Denne ansvarsbegrænsning gælder også for vores medhjælpere.

Afsluttende bestemmelser, gældende lov

 1. Hvis en eller flere bestemmelser i disse vilkår og betingelser er eller bliver ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser.
 2. Hvis køberen er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig specialfond, eller hvis køberen ikke har bopæl i Tyskland, er Schletau det eneste værneting for begge parter.
 3. Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning er gældende.
Anmod om katalog
Bestil Wood-Mizer produktkataloget og den tilhørende prisliste gratis.
Anmod om katalog
Bestil Wood-Mizer produktkataloget og den tilhørende prisliste gratis.