Hvordan sprætter man bedst tynde stammer?

Fra Wood-Mizer, Deutschland

I nogle savsituationer skal tynde stænger, med en diameter på omkring 10 cm, sprættes op i midten, f.els. til hestehegn el.lign. Her er hovedproblemet klemmearbejdet og faren for at save ind i netop disse klemme.

Saves med manuelle klemmer, er en sådan ordre virkelig ikke nem og bør undgås. Ved save med hydraulisk stammehåndtering kan klemmehøjden indstilles en gang på et egnet mål. Så anbringes de relativt lette stammer manuelt, og klemmen åbnes og lukkes. Har de små stammer forskellig tykkelse, skal de sorteres en smule, og højde på sidestøtte og klemme omstilles en gang.

En savsituation, hvor firskåret tømmer 12x12 skal saves af tyndt rundtømmer, f.eks. diameter ca. 16 cm, er ikke særlig fordelagtigt for en båndsav, det varer lang tid, der skal gennemføres mindst fire snit, og der produceres ikke særlig meget.

Er rundtømmeret mere eller mindre lige tykt, kan der også lægges to ved siden af hinanden, så de saves samtidigt. Den første klemning skal gennemføres forsigtigt, også her er en hydraulisk klemme en fordel. Der drejes manuelt, efter fire snit er to x firskåret tømmer færdig.