Hvad skal man gøre, hvis der opstår bølgesnit?

Fra Wood-Mizer, Europe

HYPPIGSTE ÅRSAGER TIL BØLGESNIT
Der kan være mange grunde til, at bølgesnit opstår, ofte har man brug for tid og erfaring til at finde frem til årsagen, så problemet kan løses, da flere årsager i kombination ofte fører til dette problem, mens hvert enkelt problem ville føre til et lige snit. Fejlsøgningen inddeles i fire områder: BÅNDSAVKLINGERNE, SAVENS INDSTILLINGER, træet, der skal saves i, og OPERATØREN.

 

Operatørens rolle
 
En sav fungerer kun, hvis den betjenes omhyggeligt af operatøren. De vigtigste parametre, som skal kontrolleres af savskæreren, er:
 
1. Maskinen bør være indstillet og vedligeholdt korrekt.
 
2. Savehastigheden skal være tilpasset til savmodellen og savesituationen. På modellerne LT10-LT40 bør der saves med hastigheder på 5-12 m i minuttet, på LT70 modellerne fra 8 til 18 meter i minuttet. Disse tal er dog kun vejledende værdier, når båndene bliver uskarpe med tiden og i vanskelige savesituationer skal der saves langsommere, i nemme situationer kan der saves noget hurtigere. Saves der alt for hurtigt, opstår der næsten altid et bølget snit.
 
3. Saves der generelt for langsomt, kan den enkelte tand ikke trække noget spån, i dette tilfælde polerer den kun træet, der skal saves i. I dette tilfælde bliver båndene meget hurtigere uskarpe.
 
Som tommelfingerregel gælder følgende: Tilpas savehastigheden, så den passer til trætypen og savesituationer.
 
4. Båndet skal skiftes rettidigt. Senest efter 2-3 rummeter eller 2-3 timers konstant savearbejde.
 
5. Båndspændingen skal være tilstrækkelig.
 
Båndsavklinger
 
1. Er problemet det samme på forskellige bånd? Test et andet bånd evt. fra en anden kasse.
2. Er båndenes profil ændret?
3. Er udlægningsværdien i orden, og er begge sider udlagt ensartet?
4. Er tandspidser udglødet?
 
De tre sidste punkter er meget ofte årsag til bølgesnit, dog opstår de meget sjældent, hvis der gøres brug af Wood-Mizer slibeservicen.
 
5. Båndprofilet passer ikke til træsorten (brug profil-skabelon til en nøjagtig bestemmelse af profilet)
6. Der er harpiks og spåner på båndsavklingen. Båndet skal være rent!
7. Båndet har fået et knæk som følge af afspringning eller forkert håndtering.
 
Indstilling af saven
 
Oftest opstår følgende fejl:
 
1. Båndet hælder opad eller nedad (kontrolleres med Wood-Mizer indstillingslineal (artikelnummer #LTBGAT)
2. Båndføringsrullernes leje eller båndføringsrullen er beskadiget?
3. Båndspænding er for lav
4. Båndføringsruller trykket ikke båndet nok nedad
5. Båndføringsarm vakler eller er ikke justeret
6. Masten er indstillet forkert. Masten skal hælde en smule hen mod læssesiden
 
Træet
 
Træet, der skal saves i, er den faktor, der er mest vanskelig at vurdere. Her hjælper sikkert den erfaring, som hver savskærer har samlet i løbet af årene. Efter vores erfaringer er det nemmere at save i frisk træ end i tørt træ, desuden er det nemmere at save i svagt træ end i kraftigt træ (træ med en brysthøjdediameter på over 50 cm) og træ med få grene er nemmere end træ med mange grene. Det er især vanskeligt at save i træ med forskellig tykkelse, altså halvt frosset træ eller blødt træ med kraftige, hårde grene som f.eks. stammetørt grantræ med biller. Lette fejlindstillinger på saven, der ikke bemærkes i nemme snitsituationer, kommer pludselig til syne i vanskelige situationer.
 
Mange praktiske folk saver principielt fra den tynde til den tykke ende, det er ikke nemt at forklare, hvorfor det er sådan, men normalt er det nemmere at save på denne måde.
 
Opstår der vanskeligheder direkte på træet, kan man også bruge Wood-Mizer BiMetall-båndsavklingen i stedet for DoubleHard-båndene.
 
Også tilsætningsmidler til vandsmøringen kan hjælpe i vanskelige savsituationer. På store maskiner med Lube-Mizer-vandsprøjtesystemet (LMS) anbefales det at bruge Wood-Mizer Additiv (ADD-2, blandingsforhold 1:50), på små maskiner kan det ofte være en hjælp at tilsætte almindeligt opvaskemiddel. Doseringen af tilsætningsmidlerne bør afstemmes individuelt og afhænger af vandets hårdhedsgrad, trætypen og mængden af harpiks.