Nyhed nu! Wood-Mizer online shop for Danmark

Udskriv denne side Sammenlign

ExtraCut-båndsavklinger fra Wood-Mizer, også kendt som X-Cut eller tidligere RazorTip-båndsavklinger, giver et forbedret snit og en længere levetid takket være deres stellittænder og fås i alle længder til stationære og mobile savværker. Fås i 10/30 standardprofil.

tilgængelig fra slutningen af juni

ExtraCut Stellite® båndsavklinger

Fra 360,74 kr.
In stock
Only %1 left

inkl. moms., plus forsendelse

ExtraCut-båndsavklinger fra Wood-Mizer, også kendt som X-Cut eller tidligere RazorTip-båndsavklinger, giver et forbedret snit og en længere levetid takket være deres stellittænder og fås i alle længder til stationære og mobile savværker. Fås i 10/30 standardprofil.

tilgængelig fra slutningen af juni

Dimensioner på båndsavklingen:

Længde: valgbar
Bredde: 35 mm
Tykkelse: 1,07 mm

Ydelser
  • 2 Circular Blades. 1 Adjustable Blade.
Beskrivelse ExtraCut Stellite® båndsavklinger

Wood-Mizer er ikke kun en førende udvikler inden for området smalbånds-savværker, men også den eneste producent, der sælger selvproducerede båndsavklinger.

Lige fra leveringen af råmaterialet til den færdige båndsavklinge overvåges hvert produktionstrin nøje for at sikre, at hvert bånd leveres i optimal kvalitet. Man bør ikke gå på kompromis, når det drejer sig om at vælge den rigtige båndsavklinge, da båndet bestemmer snitkvaliteten i større grad end savtypen og operatørens talent.

Nyt i Wood-Mizer-sortimentet er vores ExtraCut-båndsavklinger - også kendt som X-Cut eller tidligere RazorTip-båndsavklinger.

Det særlige ved disse båndsavklinger er stellittanden. Hver Wood-Mizer båndsavklinge har en tandafstand på 22 mm, og indstillingsrækkefølgen er venstre-højre-ret. De venstre og højre tænder er forskærerne, og den lige tand er fræseren. Den er udstyret med stellit på ExtraCut-båndsavklinger.

Det sikrer et endnu bedre snit. Skæremønsteret kan næppe beskrives som groft, og båndsavklingens levetid er længere end med DoubleHard-båndsavklinger.

Takket være tanddelingen på 22 mm er det ikke noget problem at slibe ExtraCut-båndsavklinger i Wood-Mizers slibeservice.

ExtraCut-båndsavklinger, også kendt som X-Cut, fås i alle længder til stationære og mobile savværker.


Båndsavklingens opbygning

A. Tandafstand / tanddeling på alle Wood-Mizer båndsavklinger er 7/8“ (= 22,225 mm). Denne værdi kaldes ofte også tanddeling og angives i tænder pr. tomme. Tandafstanden er en fast værdi, der heller ikke ændres under slibningen.

B. Radius på tandgrund På denne runding samles savsmuld, der transporteres ud af snitfugen vha. båndet. Denne radius må ikke ændres under slibningen. Udslibes radiussen for dybt eller for skarpkantet, kan belastningen øges meget for foden af savtanden; hvilket medfører, at båndet rives i stykker noget tidligere. Udslibes radiussen for fl adt, transporteres der ikke nok savsmuld ud af snitfugen. Herved nedbremses ikke kun savprocessen, også båndets samlede levetid reduceres som følge af den øgede belastning.

C. Tandhøjde Som tandhøjde betegnes afstanden mellem tandspidsen og det laveste punkt i tandmellemrummet. Det derved opståede hulrum bruges af båndsavklingen til at fjerne savsmuldet fra snitfugen. Som følge af den permanente bøjning af båndsavklingen på løberullerne opstår der i tandmellemrummet mikroskopisk små ridser, som skal fjernes regelmæssigt ved at efterslibe båndsavklingen. Bruges båndet i alt for lang tid, kan disse ridser blive større, hvilket medfører, at båndsavklingen rives i stykker noget tidligere. Tandhøjden afhænger af, hvad båndsavklingen bruges til. Mens der til blødt træ bruges et bånd med højere savtand og tilsvarende større tandmellemrum, har båndsavklingen til hårdt eller frosset træ savtænder med tilsvarende lavere højde.

D. Brystvinkel Ved brystvinklen forstås den vinkel, som savtanden er hældet fremad i forhold til den lodrette linje. Denne vinkel gør det muligt for båndet at save ind i træet. Er brystvinklen for stor i forhold til fremføringen, „river“ båndsavklingen på træet, er den for lille, presses båndsavklingen ind i stammen. I begge tilfælde fører dette til en dårligere snitkvalitet. Wood-Mizer båndsavklinger fås med forskellige brystvinkler fra 7° til 13 °, afhængigt af hvad båndet bruges til. Her gælder følgende: Jo blødere træet er, desto større er brystvinklen. Wood-Mizer standardprofillet har en brystvinkel på 10° og er derfor det rigtige valg til det meste savarbejde.

E. Båndbredde Bredden på en båndsavklinge angiver afstanden fra tandspids og båndets underkant. Brug af 38 mm brede bånd muliggør en højere arbejdshastighed, forudsætter dog en stærkere drivmotor og en væsentlig nøjagtigere indstilling af saven, specielt båndføringen. Arbejdes der med små motorer og i nemme snitsituationer anbefales det at bruge 32 mm brede båndsavklinger.

F. Udlægning Ved udlægning forstås den værdi, som savtanden - set oppefra - bøjes til højre eller venstre i forhold til bånddelen, dette gør det muligt for bånddelen at glide gennem snitfugen, uden at det klemmer sig fast, udlægningen er altid udarbejdet iht. mønstret venstre - højre - lige. Under Wood-Mizer slibeservicen udlægges båndsavklingerne med standardværdierne under istandsættelsen. Andre udlægningsværdier er dog mulige, hvis dette ønskes af kunden.

G. Båndtykkelse Tykkelsen på en båndsavklinge betegnes også som båndtykkelse. Jo tykkere båndsavklingen er, desto højere er snitnøjagtigheden, dog kræver dette også meget mere motorkraft. Desuden stiger også faren for brist i takt med materialetykkelsen, afhængigt af løberullernes diameter. I nemme snitsituationer, især i forbindelse med eftersnit af forblokerede varer, kan der også bruges de noget billigere, tynde bånd. Wood-Mizer båndsavklinger fås i båndtykkelser fra 1,07 til 1,27 mm.

H. Tandvinkel Tandvinklen beskriver den udvendige vinkel på savtanden, der er 90° på en lige tand. Da båndet udlægges før slibningen, er denne vinkel noget mere spids ved de udlagte tænder, da slibeskiven sliber i et ret vinkel til bånddelen. Rækkefølgen - først udlægning, så slibning - fører erfaringsmæssigt til de bedste resultater, da spidsen på tanden rammer træet først.

Mere information om båndsavklinger:

Read More