POLITIK FOR PRIVATLIVETS FRED – OPLYSNINGER OM DATABEHANDLING

 

Vi respekterer retten til privatlivets fred, og vi er opmærksomme på datasikkerhed, således at data beskyttes i overensstemmelse med de almindeligt gældende sikkerhedsstandarder.

Ved at acceptere denne politik giver du dit samtykke til behandling af dine data.

I det følgende vil vi gerne give dig mere detaljerede oplysninger om hvordan vi behandler dine persondata.

1.         Indledende oplysninger

·           Vi er Wood-Mizer Industries Sp. z o. o., ul. Nagórna 114, 62-600 Koło, Polen, telefon: +48 63 26 26 000.

·           Du er en kunde, en person som indsender spørgsmål, eller en person som besøger vores hjemmeside.

·        GDPR er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 119/1, som træder i kraft 25. maj 2018 (herefter kaldt Forordningen).

2.         Dataadministrator

Vi er administratoren for dine persondata. Vi behandler dine data på grundlag af vores forretningsaktiviteter.

3.         Tilsynsførende organ

For tiden er det tilsynsførende organ i Polen i forbindelse med persondata Generaldirektoratet for beskyttelse af persondata. Du har ret til at indsende en klage til det tilsynsførende organ.

4.         Indsigelse mod behandlingen

Du kan indgive en indsigelse mod specifik databehandling, især behandling med marketingsformål. Vi vil undersøge gyldigheden af din indsigelse. Hvis din indsigelse vedrører behandling af dine data med marketingsformål, vil vi rette os efter den medmindre du samtidig med indsigelsen eller mens vi undersøger den, fastholder dit samtykke til behandlingen af dine data med marketingsformål. Det er frivilligt at give dit samtykke. Du kan altid tilbagekalde alle eller nogle af dine samtykker vedrørende behandlingen af dine persondata. Tilbagekaldelsen af et givet samtykke påvirker ikke vores ret til at behandle dataene med det formål der er beskrevet i dette samtykke, indtil samtykket tilbagetrækkes. Det er også muligt at vi i overensstemmelse med lovgivningen vil være berettiget til at behandle dataene på et andet juridisk grundlag eller med andre formål.

5.         Formål med databehandling

Behandlingen af dine persondata sker med kommercielle formål og med marketingsformål samt for at besvare spørgsmål der er indsendt via webformularer.

På grundlag af dine data vil du måske blive genstand for en profileringsmekanisme som anvender din placering og oplysninger om de produkter du var interesseret i. Profilering kan anvendes til at skræddersy nogle af de oplysninger der vises på hjemmesiden.

Vi anvender din mailadresse og dit fornavn til at sende nyhedsbrevet til dig. For at modtage nyhedsbrevet skal du først have givet dit samtykke til det. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbrevet, skal du annullere abonnementet via det link der er i hver meddelelse.

6.         Hvilke data behandler vi?

Vi behandler de data du har givet os i formularer, dvs. de data der bliver givet åbenlyst (fornavn, efternavn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse og andre data som er inkluderet i webformularerne). Vi kan også behandle de data der indsamles automatisk af webbrowsere (placering, IP-adresse og andre data som browsere sender).

7.         Tredjeparter som vi kan give dine data

Dataene kan blive videregivet, dog udelukkende til autoriserede enheder. Persondata gives til tredjeparter med følgende formål:

·           bearbejdning af webformularer

·           automatisering af opgaver

·           e-mail-marketing

·           indsamling af statistiske oplysninger

·           dataanalyse

8.         Hvor længe gemmer vi dine data?

Den tid vi behandler dine data, afhænger af det formål de er indsamlet til, det formål de behandles til, lovgivningens bestemmelser, den opbevaringsmetode vi har valgt, som er i overensstemmelse med lovgivningens bestemmelser, samt af dine samtykker og dine øvrige erklæringer. Dine persondata vil blive gemt på det tidspunkt hvor du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine persondata.

9.         Dine rettigheder

·         Du har ret til at anmode os om adgang til dine persondata og til at korrigere dem hvis de ikke er i overensstemmelse med den faktiske tilstand, og, i de tilfælde som er fastlagt af lovgivningen, at slette dem eller begrænse behandlingen af dem.

·           Du har ret til at indgive en indsigelse mod behandling af dine data. Vi vil undersøge en sådan indsigelse.

·         Du vil have ret til at få dataene overført eller få en kopi af dataene, men denne ret kan ikke have negativ indvirkning på andre personers rettigheder og friheder, inklusive forretningshemmeligheder eller intellektuel ejendomsret, og denne ret vil blive udøvet i det omfang det er teknisk muligt.

·         Du har ret til at kontakte den person som arbejder med sagerne i forbindelse med beskyttelse af persondata. Du kan sende korrespondancen til vores adresse eller direkte til den kompetente person: iod@woodmizer.pl.

 

Politik vedrørende cookier

Denne hjemmeside anvender cookier. Det er små tekstfiler som sendes af internetserveren og gemmes af browseren. Når du besøger hjemmesiden igen, bliver disse oplysninger læst af den server der har dannet dem. De indsamlede data anvendes til at forbedre driften af det IT-system som står for driften af hjemmesiden, og til at skræddersy indholdet efter brugerens interesser.

På vores hjemmeside kan vi anvende de følgende typer cookier:

·           Sessionscookier er filer som gemmes midlertidigt i browserens hukommelse, hvor de beholdes indtil sessionen slutter.

·           Persistente cookier er filer som forbliver i browserens hukommelse så længe som de browserindstillinger som brugeren har valgt, gør dette muligt.

·           Egne cookier som kommer direkte fra den besøgte hjemmeside.

·           Eksterne cookier som kommer fra en ekstern hjemmeside, dvs. en anden end den besøgte hjemmeside.

·           Konfigurationscookier gør det muligt at indstille funktioner og servicer på hjemmesiden.

·           Essentielle cookier gør det muligt at anvende de servicer der er til rådighed på hjemmesiden.

·           Funktionelle cookier gør det muligt at gemme de funktioner på hjemmesiden som brugeren foretrækker.

·           Reklamecookier gør det muligt at sende reklamemæssigt indhold som er justeret efter brugerens interesser.

Aktuelt anvender hjemmesiden ikke alle de ovennævnte cookier, men vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt at anvende dem.

Brugere af hjemmesiden kan på ethvert tidspunkt ændre cookieindstillingerne. Detaljerede oplysninger om mulighederne for håndtering af cookier og om måder det kan gøres på, kan du finde i indstillingerne af din webbrowser.

 

Deaktivering af anvendelsen af cookier kan forårsage vanskeligheder ved anvendelsen af visse servicer på vores hjemmesider, især dem der kræver at brugeren er logget ind. Deaktivering af muligheden for at acceptere cookier medfører ikke tab af adgang til indholdet.

 

Oprettelse af abonnement indikerer det samtykke til at modtage opdateringer via e-mail fra Wood-Mizer og accept af betingelserne i Wood-Mizers Politik for privatlivets fred.

 

Indsendelse af denne formular indikerer at du accepterer betingelserne i Wood-Mizers Politik for privatlivets fred.