Nyhed nu! Wood-Mizer online shop for Danmark

Frostbeskyttelse til savværker


Farligt er de solfyldte dage i oktober, hvor man kan komme til at svede under arbejdet, om natten kommer den første frost, og vandslangen fryser fast.

Den nemmeste mulighed er naturligvis at tage vandbeholderen med ind i huset efter arbejdet og lade slangen løbe tør eller puste den igennem.

For at magnetventilen (hvis til stede) åbner sig, skal motoren - afhængigt af modellen - køre, eller fremføringen være tændt. Denne magnetventil og LubeMizer pumpen på de større modeller er de dele, der også går hurtigt i stykker.

Under en længere frostperiode er det en god ide at komme frostbeskyttelsesvæske i vandet. Her bruges frostbeskyttelse både til køler og sprinkleranlæg. I første omgang kan det være, at man holder sig lidt tilbage, når man ser de yderligere omkostninger, men tilsætningen af frostbeskyttelse kan blandes afhængigt af udetemperaturen, og efter vores erfaringer har man brug for mindre vand, hvis træet er helt eller delvist frosset.

Under let frost kan man under visse omstændigheder arbejde med varmt vand. Her kan det dog ske, at der opstår et tyndt islag på et savfundament, der så fører til unøjagtige mål.