Hvorfor opstår der båndrids?


Båndrids opstår helt sikkert en gang imellem.

Det er en af de tre naturlige dødsmåder på en båndsavklinge.

De andre to er alvorlig beskadigelse eller bare slid som følge af slibning.

Ved en gennemsnitlig levetid for et bånd på 25 rummeter (naturligvis skal det indtil da være slebet op til ca. 8-10 gange) bør båndrids ikke optræde mere end en gang for hver 50 til 100 rummeter.

Sker det noget oftere, skal maskinen kontrolleres noget nærmere. Der skal også skelnes mellem, om der er tale om et rids i svejsesømmen eller et andet sted.

Et rids i svejsesømmen tyder på en dårlig søm, af den grund tilbyder Wood-Mizer GmbH en livslang garanti på denne søm.

Går båndet i stykker et andet sted, er der en anden grund til dette.

Rækkefølgen af de hyppigste årsager:

 

1. Båndet er for lang tid på saven:

Efter 2-3 rummeter bør det tages af og slibes, og savtænderne bør udlægges. Teorien om, at båndet så skal hvile, før det tages i brug igen, er efter vores mening en myte.

2. Fejl ifm. slibning og udlægning:

Her er den typiske fejl, hvis tandgrunden ikke er slebet rigtigt ud. Her bliver ikke kun „tænderne kortere“, også mikroridser i tandgrunden, der ikke slibes ud, bliver dybere under yderligere brug, indtil båndet går i stykker (båndrids). Øgede båndrids kan også opstå, hvis udlæggepunktet er fastlagt for lavt.

3. Betjeningsfejl:

Hovedsageligt køres alt for hurtigt ind i træet.

4. Fejl på saven:

Her findes der forskellige ting, der skal ses på: slidte remme, som båndet kører på; beskadigede eller forkert indstillede båndføringsruller; hvis båndet sliber på glideplader eller på den bageste flange på båndføringsrullen.